Thiết lập chung

Phần này sử dụng để thiết lập các tính năng cần thiết cho chatbot của bạn

Ví dụ: Giao hàng, thanh toán, tin nhắn mặc định của hệ thống,...

Truy cập bằng cách trỏ chuột tới phần Thiết lập > Chọn Thiết lập Chung

1. Thẻ Tổng quát

Các Tùy chọn của Bot Bán Hàng

2. Tương tác

Thiết lập một số mẫu tương tác khi khách hàng tiếp cận với bot trên Messenger

3. Thuế (Gói Doanh Nghiệp)

Bước 1: Kích hoạt

Bước 2: Tạo loại thuế

4.Giao hàng

Bạn cần kích hoạt thiết lập giao hàng để khách thanh toán khi đặt hàng. Bạn thiết lập hệ thống giao hàng của mình nếu bạn có đội ship riêng hoặc sử dụng giao hàng với bên thứ ba.

Chọn trên thanh công cụ.

- Kích hoạt chế độ giao hàng

- Tùy chỉnh chế độ giao hàng mà cửa hàng của bạn áp dụng:

> Thiết lập hệ thống giao hàng của mình:

Bước 1: Nhập chi phí vận chuyển cố định:

- Miễn phí Ship hàng với đơn hàng trên: Nhập mức hóa đơn được miễn phí khuyến mại.

- Chi phí vận chuyển: Nhập chi phí vận chuyển cố định áp dụng với tất cả đơn hàng.

Bước 2: Thiết lập phí vận chuyển từng khu vực:

- Ấn để tạo khu vực cần tính phí.

- Điền thông tin phí vận chuyển theo khu vực:

- Thêm khu vực cấp huyện: ấn . Ấn để xóa khu vực riêng.

- Ấn để lưu thay đổi.

Bước 3: Ấn để hoàn tất thiết lập hệ thống vận chuyển riêng của bạn.

- Sử dụng Giao hàng bên thứ 3:

Bước 1: Chọn

Bước 2: Thêm Bên thứ 3

- Cổng thanh toán: Điền tên của Bên thứ ba (đã là các đối tác của BotBanHang) giao hàng cho bạn.

Tích

: kích hoạt phương thức vận chuyển.

: chọn bên thứ ba là phương thức giao hàng chính.

5. Thiết lập thanh toán

Khách hàng thanh toán qua cổng thanh toán (là những đối tác của Bot Bán Hàng).

Bước 1: Kích hoạt

Bước 2: Ấn và điền thông tin về phương thức thanh toán:

  • Tên

  • Cổng thanh toán:

  • Tích

: kích hoạt phương thức thanh toán này.

: chọn làm phương thức thanh toán chính hoặc

nếu sử dung thử nghiệm cổng thanh toán này.

Ấn để lưu thiết lập cổng thanh toán.

Ví dụ, khi khách mua hàng, và chọn hình thức online.

6. Cửa hàng

Thêm thông tin về cửa hàng/đại lí trong hệ thống.

Ấn để thêm thông tin cửa hàng/đại lí mới.

Ấn để hoàn tất.

Có thể tạo nhiều cửa hàng khác nhauThiết lập website là cài đặt bắt buộc nếu bạn muốn gửi link web cho khách hàng trong hành vi Gửi tin nhắn. Đi đến Marketing -> Inbox hàng loạt để xem cách cái đặt tin nhắn có chứa link web khi Inbox hàng loạt khách hàng.

Giao diện tổng quát:

- Thêm tên miền: Ấn

Nếu thành công, bạn màn hình sẽ hiện ra thông báo:

- Chỉnh sửa chữ hiển thị

- Lấy mã cho website

- Chọn để lưu lại chỉnh sửa

7. Hiển thị

- Tùy chỉnh văn bản hiển thị về nội dung ship hàng và khi khách để lại: email, số điện thoại, yêu cầu chat.

- Chọn để lưu lại nội dung

Ví dụ khi Liên hệ với khách:

Khách lựa chọn liên hệ qua số điện thoại.