Quản lý đơn hàng

Bạn đã có bộ công cụ quản lý kho hàng hay cách tạo 1 bản excel đơn giản để thuận tiện cho việc tạo đơn, cũng như dễ dàng quản lý kho hàng chưa? Chẳng cần những thứ như vậy, giờ đây, bạn đã có có 1 hệ thống quản lý đơn chuyên nghiệp ngay trên Bot Bán Hàng, giúp kiểm kê kho hàng của bạn dễ dàng hơn, hiệu quả hơn!

1. Làm sao để truy cập Quản lý đơn hàng ?

Bước 1: Trỏ chuột tới phần Bán hàng

Bước 2: Chọn Danh sách đơn

2. Quản lý đơn hàng chuyên nghiệp với Bot Bán Hàng!

- Thống kê đơn hàng cụ thể về tình trạngsố lượng đơn hàng tương ứng

- Thống kê lợi nhuận từ Fanpage của bạn thông qua chatbot

- Danh sách đơn hàng cụ thể chi tiết cho từng khách hàng: Tên tuổi, ngày tạo đơn, sản phẩm mua, trạng thái xử lý đơn, Số tiền cho đơn hàng,...

- Tạo đơn hàng trực tiếp cho khách hàng khi khách đang bận

3. Tạo đơn hàng cho khách

Bước 1: Click Tạo đơn hàng

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng đã mua (nếu có)

Bước 3: Chọn sản phẩm, số lượng

Bước 4: Tạo thông tin giao hàng

Bạn có thể lựa chọn thông tin giao hàng từ lần trước khách đặt, hoặc tạo thông tin mới cho khách

Bước 5: Kéo lên đầu trang chọn Lưu

Vậy là việc tạo đơn của mình đã được hoàn tất rồi đó!