Xử lý đơn hàng

Thay vì phải sử dụng excel, hay 1 hệ thống CRM phức tạp, tốn tiền khác để thực hiện việc xử lý các đơn hàng, giờ đây bạn chỉ cần xử lý các đơn hàng ngay trên giao diện của Bot Bán Hàng, giúp bạn tối ưu chi phí, thời gian làm việc cũng như tăng hiệu quả công việc.

Làm sao để truy cập Xử lý đơn hàng ?

Bước 1: Trỏ chuột vào Bán hàng

Bước 2: Chọn Xử lý đơn

Lưu ý: Trước khi truy cập phần Xử lý đơn hàng, bạn cần Thiết lập lại chế độ xử lý đơn tại phần Thiết lập > Thiết lập chung

Tiếp theo hãy lăn chuột về phía dưới của trang và tích chọn như sau

Hướng dẫn sử dụng Xử lý đơn hàng

Bạn có thể thấy giao diện xử lý đơn hàng của Bot Bán Hàng rất trực quan và khá đầy đủ tính năng để mình có thể lọc, kiểm tra đơn, chỉnh sửa đơn, chuyển đổi trạng thái đơn hết sức dễ dàng

1. Chuyển đổi trạng thái đơn hàng => =>

2. Hủy đơn hàng

=>

Thông báo cho khách hàng sau khi Hủy đơn

3. Chỉnh sửa, xem chi tiết đơn hàng