Bot Bán Hàng
Search
K
Comment on page

Giới thiệu Bot Bán Hàng

🔸
Công ty Cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam là một Start-Up Việt Nam phát triển nền tảng công nghệ Chatbot dựa trên ngành công nghiệp 4.0 toàn cầu.
🔸
Chúng tôi cung cấp các giải pháp về Chatbot trên Messenger.
🔸
Thương mại điện tử trên Messenger, Marketing Automation, tự động hóa quy trình doanh nghiệp.
🔸
Cung cấp giải pháp tự động đồng bộ khách hàng Social và khách hàng đa kênh, quản lý - chăm sóc và remarketing khách hàng tập trung.
🔸
Thiết kế, tư vấn và đào tạo đội ngũ nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 qua nền tảng Chatbot.
🔸
Cung cấp giải pháp, dịch vụ và triển khai hạ tầng CNTT Chatbot trên Messenger theo yêu cầu Doanh nghiệp.