Giới thiệu Bot Bán Hàng

Công ty Cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam là một Start-Up Việt Nam phát triển nền tảng công nghệ Chatbot dựa trên ngành công nghiệp 4.0 toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp về Chatbot trên Messenger.

Thương mại điện tử trên Messenger, Marketing Automation, tự động hóa quy trình doanh nghiệp.

Cung cấp giải pháp tự động đồng bộ khách hàng Social và khách hàng đa kênh, quản lý - chăm sóc và remarketing khách hàng tập trung.

Thiết kế, tư vấn và đào tạo đội ngũ nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 qua nền tảng Chatbot.

Cung cấp giải pháp, dịch vụ và triển khai hạ tầng CNTT Chatbot trên Messenger theo yêu cầu Doanh nghiệp.