Thiết lập

Thiết lập cài đặt cho Chatbox, tại đây có thể thiết lập được các mục sau:

  • Gửi tin nhắn với avatar của nhân viên (Khách hàng nhận được tin nhắn từ page với ảnh đại diện người gửi là ảnh đại diện của nhân viên gửi tin nhắn đó).

  • Nhãn: Thiết lập nhãn cho hội thoại trên Chatbox.

  • Nhân viên: Tự động phân chia nhân viên khi có tin nhắn đến Fanpage.

  • Nhóm các nhân viên: Thiết lập các nhân viên có thể sử dụng Widget (Kịch bản, Trả lời nhanh....) trên Chatbox.

  • API: Thiết lập gắn nhãn tự động từ kịch bản trong Chatbot.

  • Trigger Message: Tự động nhận diện Số điện thoại và Email, khi khách hàng nhắn tin SĐT hoặc Email tới Fanpage sẽ lưu lại trên hệ thống và gửi tin nhắn tự động tới khách hàng.

Lưu ý: Phần Thiết lập chỉ được sử dụng dưới vai trò Quản trị viên (Admin) của Fanpage.

Cài đặt

1. Cách truy cập

Tại giao diện Chatbox chọn Icon Bánh răng phía trên bên trái của Chatbox để truy cập giao diện Thiết lập

2. Thiết lập chung

Thiết lập tin nhắn được gửi đi với Ảnh đại diện của nhân viên gửi tin.

  • Tại Thiết lập chung Tick vào ô "Gửi tin nhắn với avatar của nhân viên.

  • Tin nhắn khách hàng nhận được.

3. Nhóm các nhân viên

Nhóm các nhân viên là phần thiết lập để chọn ra những nhân viên trên Page có thể sử dụng được các Widget (Kịch bản, Trả lời nhanh, Giao vận....) của Chatbox, chức năng này giúp lọc ra những nhân viên ko có quyền sử dụng Widget trên trang tránh trường hợp lên đơn nhầm hoặc gửi nhầm Kịch bản cho khách hàng.

  • Chọn Tab "Nhóm các nhân viên" sau đó chọn ra các nhân viên có thể thấy và sử dụng Widget trên Chatbox.

Sau khi hoàn tất thiết lập, Refresh (F5) lại Chatbox để cập nhật thiết lập mới.

Last updated