Bot Bán Hàng
Search
⌃K

Tính năng mặc định

(Hiển thị tính năng mặc định với khách hàng)
Tính năng mặc định "Liên hệ"
  • Tại kịch bản chọn chức năng Tính năng mặc định sau đó chọn tính năng muốn hiển thị.
Chọn chức năng Tính năng mặc định
Chọn tính năng muốn hiển thị
Lưu ý: Tính năng Hiện danh mục chỉ sử dụng được với gói Chatbot Bán Hàng.