Tính năng mặc định

(Hiển thị tính năng mặc định với khách hàng)

  • Tại kịch bản chọn chức năng Tính năng mặc định sau đó chọn tính năng muốn hiển thị.

Lưu ý: Tính năng Hiện danh mục chỉ sử dụng được với gói Chatbot Bán Hàng.

Last updated