Hành động chờ

Chức năng

Hành động chờ là tính năng kích hoạt các hành động được cài đặt sẵn khi khách hàng tương tác với hành động trước trong Kịch bản hoặc có thể hoạt động như Chuỗi sự kiện chăm sóc khách hàng sau 1 khoảng thời gian nhất định theo Luật 24h của Facebook.

Cài đặt

Hành động chờ có thể sử dụng theo 2 hướng khác nhau:

1. Kích hoạt kịch bản ngay khi khách hàng tương tác với hành động phía trên (Có thể qua nút ấn hoặc nhắn tin lại với Fanpage).

  • Với hướng này cần để hành động chờ là 0 phút thì ngay sau khi khách hàng tương tác thì các hành động tại Hành động chờ sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

2. Tự động kích hoạt kịch bản sau một khoảng thời gian được thiết lập theo Luật 24h của Facebook.

  • Với hướng này các hành động tại Hành động chờ sẽ đc tự động kích hoạt sau 1 khoảng thời gian được cài đặt kể cả khi khách hàng tương tác lại hoặc không (Có thể hiểu với hướng này thì Hành động chờ hoạt động như Chuỗi sự kiện).

Last updated