Mẫu Json

"Hướng dẫn Add Json vào Quảng cáo Facebook"

1.Tác dụng

 • Tính năng Mẫu Json áp dụng cho các quảng cáo với mục tiêu "Tin nhắn" hoặc "Tương tác"... có chứa nút "Gửi tin nhắn" như hình ảnh phía bên dưới. Tính năng giúp cài đặt kịch bản điều hướng khách hàng và thiết lập cho nút "Gửi tin nhắn".

Khi khách hàng Click vào Nút "Gửi tin nhắn" -> Bot sẽ tự động gửi đến khách hàng kịch bản điều hướng đã được thiết lập sẵn.

2. Thiết lập

- Thiết lập tại Bot Bán Hàng:

 • Truy cập vào fanpage cần thiết lập, chọn Facebook Ads -> Mẫu Json:

 • Tạo Kịch bản điều hướng mới bằng cách Click vào nút "Tạo Quảng Cáo":

 • Thiết lập kịch bản điều hướng khách hàng theo mong muốn:.

Lưu ý:

+ Thiết lập tối đa 5 hành động.

+ Với hành động có kèm nút ấn (Nút Ấn, Media, Trả lời nhanh, Slide) không gọi được tên khách hàng hoặc tên Page theo dạng cá nhân hoá. Ví dụ: Không gọi được {{first_name}}, {{last_name}}, {{page_name}}....

-> Có thể sử dụng chức năng gọi tên khách hàng với hành động "Văn bản".

 • Sau khi đã thiết lập các hành động cho kịch bản điều hướng, lưu lại Quảng cáo vừa tạo:

 • Tại list các kịch bản đã tạo trong Mẫu Json chọn "Sao chép mã Quảng Cáo Facebook" để sao chép Mã Json:

- Thiết lập tại "Trình quản lý Quảng cáo":

 • Truy cập "Trình quản lý quảng cáo" => Tạo mới chiến dịch với mục tiêu muốn chạy:

 • Tại phần cài đặt chiến dịch sau khi đã cài đặt toàn bộ các thiết lập cần thiết => Tạo mới hoặc chọn bài quảng cáo cần điều hướng:

 • Thêm nút "Gửi tin nhắn" cho bài viết với bài viết chưa có nút "Gửi tin nhắn":

 • Tại phần "Mẫu tin nhắn" chọn "Thiết lập nâng cao" sau đó chọn "Chỉnh sửa" để chỉnh sửa mã Json.

 • Tại giao diện chỉnh sửa, xoá tất cả mã mặc định của Facebook:

 • Dán Mã Quảng cáo Facebook đã Sao chép từ Bot Bán Hàng vào thay thế cho Mã Json mặc định cũ:

 • Đặt tên và chọn "Lưu và hoàn tất" để hoàn thành Thiết Lập:

Last updated