Bot Bán Hàng
Search
K

Thiết lập Menu

Vào "Tăng trưởng" đến "Menu Messenger".
Chỉnh sửa menu chính theo ý muốn.
Tạo được tối đa 3 mục trong menu lớn.
Chọn
để cài đặt menu dạng mặc định.
Tích
: Bật/ tắt Khung chat trên ứng dụng Messenger.

Tự thiết lập menu

Bước 1: Chọn
để xóa các menu mặc định

Chọn
để thêm các menu.
Lưu ý: Tối đa 3 menu.

Bước 2: Thiết lập chi tiết của menu:

Tiêu đề: tên nút.
Khi khách hàng chọn menu sẽ được dẫn đến đường link nhất định.

Chức năng

Khởi động bot: xuất hiện lời chào và danh mục.
Hiện danh mục: xuất hiện danh mục
Liên hệ: xuất hiện các hình thức để khách hàng liên hệ với shop.
Kích hoạt kịch bản: xuất hiện kịch bản đã xây dựng.