Hướng dẫn kết nối Giao hàng tiết kiệm

Sau khi đối tác đăng ký và kích hoạt tài khoản trên hệ thống của Giaohangietkiem, tài khoản đối tác sẽ được nhận được một chuỗi Token thông qua email. Sử dụng chuỗi Token này và địa chỉ của cửa hàng để kết nối cửa hàng với dịch vụ của GHTK.

Sao chép và Dán Token nhận được vào ô tương ứng tại Merchant sau đó điền các thông tin còn lại để tiến hành kết nối Giao hàng tiết kiệm.

Bấm kết nối GHTK để tiến hành kết nối giao vận.

Last updated