Bot Bán Hàng
Search
K

Hướng dẫn kết nối Thanh toán VNPAY

Tại Thiết lập Selling Page trong Merchant Chọn "Kết nối thanh toán".

Chọn Kết nối thanh toán
Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Cổng kết nối VNPAY.
Với hệ thống VNPAY vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ của VNPAY để nhận được "tmnCode" và "secretKey" sau đó điền thông tin vào các ô tương ứng trên Merchant để kết nối thanh toán với VNPAY:
Điền thông tin vào các ô tương ứng
"Lưu" và "Kết nối VNPAY" để hoàn tất thiết lập và bắt đầu kết nối.