Hướng dẫn kết nối Thanh toán VNPAY

Tại Thiết lập Selling Page trong Merchant Chọn "Kết nối thanh toán".

Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Cổng kết nối VNPAY.

Với hệ thống VNPAY vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ của VNPAY để nhận được "tmnCode" và "secretKey" sau đó điền thông tin vào các ô tương ứng trên Merchant để kết nối thanh toán với VNPAY:

"Lưu" và "Kết nối VNPAY" để hoàn tất thiết lập và bắt đầu kết nối.

Last updated