Widget Trả lời nhanh

Chức năng

Widget Trả lời nhanh cho phép người sử dụng soạn ra những câu trả lời nhanh tương tự Tin nhắn trả lời lưu sẵn tại phần Hộp thư trên Fanpage

Cài đặt

1. Cài đặt

Tại Chợ ứng dụng chọn Trả lời nhanh sau đó cài đặt tương tự cài đặt Widget cho Kịch bản Bot Bán Hàng.

KHUYÊN DÙNG:

  • Tại phần cài đặt ví trị cho Widget Trả lời nhanh nên chọn vị trí phía dưới để tiện sử dụng

2. Thiết lập

Tiếp theo tại giao diện Chatbox, để cài đặt các câu trả lời nhanh chọn Quản lý câu trả lời trong giao diện Trả lời nhanh

Sau khi cài đặt các câu trả lời nhanh cần thiết chọn Trở lại trang nội dung để sử dụng

3. Cá nhân hoá khách hàng

3.1. Gọi tên khách hàng

Tại phần thiết lập trả lời nhanh gọi tên khách hàng bằng cách sử dụng cú pháp {{full_name}} để gọi tên Facebook của khách hàng.

3.2. Gọi Số điện thoại khách hàng khi khách để lại Số điện thoại

Tương tự gọi tên khách hàng, sử dụng cú pháp {{phone}} để gọi Số điện thoại khách hàng khi khách để lại số điện thoại

3.3. Gọi Email khách hàng khi khách để lại Email

Sử dụng cú pháp {{email}} để gọi Email khi khách hàng để lại Email

Last updated