Bot Bán Hàng
Search
K

Cập nhật sản phẩm

Thông tin chức năng và cập nhật sản phẩm từ đội ngũ Chatbox Bot Bán Hàng

05/09/2021

 • [Web] Sửa lỗi dán ảnh trực tiếp trong chatbox, sau khi gửi ảnh xong thì không tự xóa
 • [Web] Sửa lỗi chú giải của thống kê bị ẩn
 • [Web] Sửa lỗi Các tin nhắn dạng tập tin không hiển thị
 • [Web] Tính năng nhận diện số điện thoại từ hình ảnh
 • [Web] Tính năng trigger email truyền thêm về chatbot
 • [Web] Lưu lại lịch sử gửi ảnh

30/08/2021

 • [Web] Hiển thị các tin nhắn dạng trả lời...
 • [Web] Đồng bộ ghi chú
 • Sửa lỗi nhắc lịch ghi chú không hoạt động
 • Phím tắt cho widget
 • [Ios, Android] Widget kịch bản không hiển thị
 • [Ios] Bản xem trước cho các đường dẫn
 • [Web] Sửa lỗi hiển thị 2 nút trả lời giống nhau
 • [Ios] Đa ngôn ngữ nút đóng
 • [Web] Sửa lỗi hình ảnh bị hết hạn sau một khoảng thời gian

24/08/2021

 • [Web] OCR (chuyển đổi ảnh thành văn bản)
 • [Web] Đồng nhất nhãn khách hàng hiển thị
 • [Web] Hiển thị đúng nút "Tiếp tục với facebook" với đa ngôn ngữ
 • [Web] Khi đổi tên nhãn, thì cập nhật lại các nhãn đã được gắn
 • [Web] Sửa lỗi vỡ UI khi đăng nhập
 • [Web] Sửa lỗi vỡ UI layout chat
 • [Web] Hiển thị tin nhắn dạng "trả lời..."
 • [Android, Ios] Widget không hiển thị
 • [Web] Đa ngôn ngữ cho market place
 • [Web] Chatbox bản quốc tế không hiện nút chatbot
 • [Ios] Click vào link ảnh để xem trước
 • [ios] Sửa lỗi không hiển thị thông báo
 • [Web] Cho phép tải về dữ liệu thống kê của từng nhân viên
 • Hoàn thiện đa ngôn ngữ

17/08/2021

 • [Web, Android] Highlight đường dẫn khách hàng gửi, và mở tab mới khi click vào.
 • [Web] Sửa lỗi widget kịch bản BBH gửi nhầm khách hàng
 • [Web] Sửa lỗi khách hàng đọc tin nhắn (không chat), đoạn hội thoại bị lên đầu danh sách
 • [Web] Hiển thị hình ảnh của các bài đăng
 • [Web] Khi khách hàng bình luận vào ảnh của bài đăng, tự động tạo một bài đăng mới trên chatbox
 • Hoàn thiện đa ngôn ngữ cho widget