Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Powered By GitBook
Cập nhật sản phẩm
Thông tin chức năng và cập nhật sản phẩm từ đội ngũ Chatbox Bot Bán Hàng

05/09/2021

  [Web] Sửa lỗi dán ảnh trực tiếp trong chatbox, sau khi gửi ảnh xong thì không tự xóa
  [Web] Sửa lỗi chú giải của thống kê bị ẩn
  [Web] Sửa lỗi Các tin nhắn dạng tập tin không hiển thị
  [Web] Tính năng nhận diện số điện thoại từ hình ảnh
  [Web] Tính năng trigger email truyền thêm về chatbot
  [Web] Lưu lại lịch sử gửi ảnh

30/08/2021

  [Web] Hiển thị các tin nhắn dạng trả lời...
  [Web] Đồng bộ ghi chú
  Sửa lỗi nhắc lịch ghi chú không hoạt động
  Phím tắt cho widget
  [Ios, Android] Widget kịch bản không hiển thị
  [Ios] Bản xem trước cho các đường dẫn
  [Web] Sửa lỗi hiển thị 2 nút trả lời giống nhau
  [Ios] Đa ngôn ngữ nút đóng
  [Web] Sửa lỗi hình ảnh bị hết hạn sau một khoảng thời gian

24/08/2021

  [Web] OCR (chuyển đổi ảnh thành văn bản)
  [Web] Đồng nhất nhãn khách hàng hiển thị
  [Web] Hiển thị đúng nút "Tiếp tục với facebook" với đa ngôn ngữ
  [Web] Khi đổi tên nhãn, thì cập nhật lại các nhãn đã được gắn
  [Web] Sửa lỗi vỡ UI khi đăng nhập
  [Web] Sửa lỗi vỡ UI layout chat
  [Web] Hiển thị tin nhắn dạng "trả lời..."
  [Android, Ios] Widget không hiển thị
  [Web] Đa ngôn ngữ cho market place
  [Web] Chatbox bản quốc tế không hiện nút chatbot
  [Ios] Click vào link ảnh để xem trước
  [ios] Sửa lỗi không hiển thị thông báo
  [Web] Cho phép tải về dữ liệu thống kê của từng nhân viên
  Hoàn thiện đa ngôn ngữ

17/08/2021

  [Web, Android] Highlight đường dẫn khách hàng gửi, và mở tab mới khi click vào.
  [Web] Sửa lỗi widget kịch bản BBH gửi nhầm khách hàng
  [Web] Sửa lỗi khách hàng đọc tin nhắn (không chat), đoạn hội thoại bị lên đầu danh sách
  [Web] Hiển thị hình ảnh của các bài đăng
  [Web] Khi khách hàng bình luận vào ảnh của bài đăng, tự động tạo một bài đăng mới trên chatbox
  Hoàn thiện đa ngôn ngữ cho widget
Last modified 1mo ago