Đăng nhập/ Giao diện

Cách đăng nhập Chatbox Bot Bán Hàng

Hướng dẫn các cách đăng nhập vào giao diện Chatbox

1. Đăng nhập từ giao diện Bot Bán Hàng

  • Tại giao diện Botbanhang chọn Inbox để Truy cập.

2. Đăng nhập từ Chức năng trong Chatbot

  • Tại giao diện thiết lập Chatbot Truy cập Nhóm khách hàng => Chăm sóc khách hàng.

Giao diện Chatbox

Các chức năng chính tại giao diện Chatbox

  1. Chọn các Page cần hiển thị trong giao diện chat.

  2. Quay trở lại giao diện Bot Bán Hàng.

  3. Bộ lọc tin nhắn (Khách hàng đã đọc, chưa đọc, lọc theo nhãn, số điện thoại.....).

  4. Thiết lập cài đặt và thống kê Page.

  5. Các Widget cho Chatbox (Kịch bản, Trả lời nhanh, Giao vận, CRM....).

  6. Nhãn Khách Hàng.

  7. Widget và thiết lập Widget cho Chatbox

  8. Thông tin khách hàng.

Last updated