Đăng nhập/ Giao diện

Cách đăng nhập Chatbox Bot Bán Hàng

Hướng dẫn các cách đăng nhập vào giao diện Chatbox

1. Đăng nhập từ giao diện Bot Bán Hàng

  • Tại giao diện Botbanhang chọn Inbox để Truy cập.

2. Đăng nhập từ Chức năng trong Chatbot

  • Tại giao diện thiết lập Chatbot Truy cập Nhóm khách hàng => Chăm sóc khách hàng.

Giao diện Chatbox

Giao diện Chatbox

Các chức năng chính tại giao diện Chatbox

  1. Chọn các Page cần hiển thị trong giao diện chat.

  2. Danh sách khách hàng trên các Pages được chọn.

  3. Thiết lập cài đặt và thống kê Page.

  4. Bộ lọc tin nhắn (Khách hàng đã đọc, chưa đọc, lọc theo nhãn, số điện thoại.....).

  5. Thông tin khách hàng.

  6. Các Widget cho Chatbox (Kịch bản, Trả lời nhanh, Giao vận, CRM....).

  7. Thêm/ Xoá các Widget tại cửa hàng Ứng dụng.

  8. Đánh dấu chưa đọc, Lọc Spam và 1 số Widget hiển thị phía bên trên.