Thu hút khách hàng

Thu hút khách hàng là gì ?

 • Dùng tính năng thu hút khách hàng để tạo ra 3 đường dẫn: Messenger Code, QR code và Link khi khách hàng nhấn vào đường link hoặc quét mã Code thì bot sẽ đẩy ra các kịch bản, chương trình.... mà chúng ta thiết lập sẵn.

 • Offline: QR code có thể dán ở shop, nhà hàng, quần, thêm vào menu, tờ rơi, card visit…

 • Online: Link để Fanpage, trang cá nhân, livestream, chạy quảng cáo….

Làm sao để truy cập Thu hút khách hàng ?

Bước 1: Trỏ chuột tới phần "Tăng trưởng".

 • Trong phần này chúng ta có thể tìm kiếm các backlink mà chúng ta tạo ra ( Gõ tên backlink vào ô tìm kiếm rồi nhấn nút tìm ).

 • Ngoài ra chúng ta có thể ưu tiên hiển thị các backlink lên trên đầu danh sách để tiện cho việc quản lí, chỉnh sửa, tra cứu…

 • Đánh dấu: khi chúng ta tích dấu sao vàng như hình thì những back link đó sẽ được ưu tiên hiển thị lên đầu danh sách.

 • Khởi tạo: là những backlink mới tạo xong sẽ được ưu tiên hiển thị lên đầu danh sách.

 • Kích hoạt: là những backlink đang được kích hoạt sẽ được ưu tiên hiển thị lên đầu danh sách.

➤ Màu xanh: backlink đang chạy (hoạt động ).

➤ Màu đỏ: backlink đang tắt ( không hoạt động ).

 • Cập nhật: những backlink mới được chỉnh sửa, cập nhật sẽ được ưu tiên hiển thị lên đầu danh sách.

Nhấn vào “tạo backlink” như hình

Thiết lập Back link

 • Tên backlink: đặt tên sao cho sát với nội dung cần truyền tải, tên backlink nên ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích, dễ phân biệt.

 • Nhãn: dùng để phân loại, quản lí các backlink.

 • Nhấn vào dấu cộng màu đỏ phía dưới để tạo nhãn.

 • Mô tả: dùng để mô tả thêm về nội dung của backlink.

Xây dựng chuỗi hành động.

Tham khảo tính năng "Kịch Bản" để xây dựng hành động.

Gợi Ý

Các bạn nên thiết lập sẵn các nội dung ở phần kịch bản rồi khi đến bước này chúng ta sẽ dùng tính năng kích hoạt kịch bản để kích hoạt kịch bản đó ( xem hình ).

Last updated