Bot Bán Hàng
Search
K

Kết nối Thanh toán (Ví dụ với cổng thanh toán Momo)

Hỗ trợ kết nối thanh toán Online ngay trên hệ thống Chatbot từ Bot Bán Hàng, Khách hàng có thể thanh toán ngay khi nhắn tin và đặt hàng trên Fanpage.

CHỨC NĂNG

1. Chủ cửa hàng gửi 1 yêu cầu thanh toán cho người mua hàng:

4. Người mua hàng chọn cổng thanh toán Momo và ấn đồng ý.

5. Người mua hàng được chuyển sang trang thanh toán của Momo và thực hiện giao dịch chuyển tiền tại đây.

6. Sau khi người mua hoàn tất giao dịch chuyển tiền. Chuyển người mua hàng sang trang chi tiết giao dịch để thông báo kết quả giao dịch.

7. Gửi tin nhắn thông báo kết quả giao dịch cho cả khách hàng và người chủ cửa hàng.

CÀI ĐẶT

Để cài đặt Widget thanh toán cho Chatbox, Truy cập Chợ Ứng dụng tại Chatbox.
Lưu ý: Trước khi cài đặt Widget thanh toán cần cài đặt Kết nối Thanh toán tại Merchant, hướng dẫn cài đặt kết nối Thanh toán:
Tại Chợ ứng dụng cài đặt Widget "Thanh Toán Nhanh" theo hướng dẫn.
Tại Chợ ứng dụng chọn Widget "Thanh toán nhanh"
Chọn "Cài đặt ngay"
Chọn đúng Fanpage cần cài đặt
Đồng ý để tiếp tục
Lựa chọn Vị trí hiển thị của Widget
Đăng nhập vào đúng Merchant đã cài đặt Kết nối Thanh toán
  • Refresh (F5) lại Chatbox để sử dụng Widget Thanh toán nhanh.