Gửi hàng loạt theo tệp khách hàng

Gửi tin hàng loạt đến Tệp khách hàng tuỳ chỉnh thông qua Chiến dịch "Tin nhắn được tài trợ" của Facebook.

Gửi hàng loạt qua Tin nhắn được tài trợ của Facebook

1. Chức năng

Tin nhắn tài trợ của Facebook là dạng gửi tin hàng loạt đến toàn bộ khách hàng của Fanpage thông qua Chiến dịch Tin nhắn của Facebook. Với Tin nhắn được tài trợ có thể gửi tới khách hàng 1 kịch bản bao gồm Text, Hình ảnh và Nút. Ngoài ra với dạng Tin nhắn này có thể sử dụng Nội dung với các từ khoá Bán Hàng hoàn toàn Tự do.

Nội dung tin nhắn khách hàng nhận được sẽ bao gồm theo dòng chữ 'Được tài trợ' như hình dưới đây:

2. Cài đặt cho Trình quản lý Quảng cáo

Tại Trình quản lý quảng cáo, tạo 1 Chiến dịch mới với Mục tiêu Chiến dịch là Tin nhắn.

Tại Cài đặt cho Chiến dịch mới, điền ngân sách Hàng ngày hoặc Trọn đời (Khuyên dùng chọn Ngân sách hàng ngày) sau đó đặt Chiến lược giá thầuGiới hạn giá thầu và chọn Hiển thị thêm tuỳ chọn để cài đặt sau đó đặt Loại phân phốiTăng Tốc. Tiếp theo ấn Tiếp để tiến hành cài đặt cho Nhóm quảng cáo.

Trong Cài đặt cho Nhóm quảng cáo, chọn Loại quảng cáo là Tin nhắn được tài trợ sau đó chọn Fanpage cần gửi tin nhắn.

Sau khi đã cài đặt Đích đến của Quảng cáo, tiếp tục cài đặt đến phần Đối tượng quảng cáo, tại đây sẽ lựa chọn đối tượng cho quảng cáo theo 1 trong 2 hướng:

Gửi hàng loạt tới toàn bộ khách hàng trên Page:

  • Giữ nguyên cài đặt mặc định của Facebook và chuyển đến phần cài đặt tiếp theo.

Gửi hàng loạt tới khách hàng theo Tệp khách hàng tại Đối tượng đã có trên BM:

  • Bấm Hiển thị nâng cao tại Đối tượng để thêm Đối tượng cho Tin nhắn được gửi đi.

  • Chọn Đối tượng tuỳ chỉnh đã có tại Đối tượng trên BM hoặc Tệp khách hàng đã được lọc từ Chatbot tại Quản lý tệp khách hàng từ Chatbot.

Tiếp tục cài đặt đến phần Tối ưu hoá & phân phối, đặt Hạn mức giá thầu là 120.000 Vnđ (Đây là hạn mức giá thầu tối thiểu mà Facebook cho phép) hoặc nhiều hơn theo mong muốn.

Hạn mức giá thầu là giá thầu tối đa cho mỗi phiên đấu giá, có thể hiểu ở đây, với mỗi 120.000đ bỏ ra tin nhắn sẽ được hiển thị nhiều nhất 1000 lượt (Không nên hiểu là với 120.000đ sẽ gửi được nhiều nhất 1000 khách hàng, vì đây là lượt hiển thị nên sẽ có khách hàng được hiển thị tin nhắn (nhận được thông báo có tin nhắn mới) nhiều hơn 1 lần).

Bấm Tiếp để chuyển qua cài đặt cho Quảng cáo sau khi đã hoàn thành cài đặt với Nhóm Quảng cáo.

Tại giao diện cài đặt cho Quảng cáo, thiết lập Tin nhắn muốn gửi đi theo nội dung mong muốn và Đăng để bắt đầu chạy chiến dịch Gửi tin nhắn được tài trợ.

3. Cài đặt Kịch bản tự động cho Tin nhắn được tài trợ

Với mỗi Tin nhắn được tài trợ kèm Nút hoặc Trả lời nhanh được gửi đi, hoàn toàn có thể cài đặt Kịch bản tự động cho Nút hoặc Trả lời nhanh thông qua Ads ID từ Bot Bán Hàng.

Để thiết lập Kịch bản tự động cho Nút hoặc Trả lời nhanh, đầu tiên truy cập Kịch bản trong Chatbot chọn Kịch bản tự động muốn gắn vào Nút (TLN). Với mỗi Kịch bản đều có thể tìm thấy Ads ID ngay phía trên cùng của giao diện cài đặt cho Kịch bản.

Copy Ads ID của Kịch bản sau đó gắn vào Nút cho Tin nhắn được tài trợ

Tại Cài đặt cho Nút (TLN) trong Trình quản lý quảng cáo chọn "Kết nối đến bot của bạn" sau đó dán Ads ID vừa sao chép tại Kịch bản vào "Phần dữ liệu bot".

Tại phần Xem trước trên Messenger chọn Xem trước để nhận được Tin nhắn xem trước từ Quảng cáo.

Hoàn thành thiết lập cho Chiến dịch, bấm Đăng để bắt đầu chiến dịch gửi Tin nhắn được tài trợ.

Last updated