Hướng dẫn Đồng bộ HARAVAN

1. Truy cập trang https://accounts.haravan.com và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Bấm vào biểu tượng Điều khiển ở trên cùng và chọn trang Haravan.

3. Tại trang này, bấm vào Ứng dụng rồi chọn Ứng dụng riêng.

4. Sao chép mã tương ứng cột ở API Key

5. Dán vào ô tương ứng tại Merchant để bắt đầu đồng bộ.

Last updated