Bot Bán Hàng
Search
K

Hành động ngẫu nhiên

Chức năng

  • Kích hoạt ngẫu nhiên 1 trong các hành động được thêm phía dưới hành động này.

Cài đặt

  • Tại Kịch bản chọn Hành động ngẫu nhiên.
Chọn hành động ngẫu nhiên
  • Cài đặt các hành động ngẫu nhiên sẽ được gửi đi khi kịch bản được kích hoạt.
Tạo các hành động ngẫu nhiên theo mong muốn
  • Lưu sau đó ấn nút "Đến" để xem kết quả.
Kết quả hành động ngẫu nhiên