Nhãn khách hàng

Chức năng cho phép thiết lập Nhãn cho các hội thoại trong Chatbox, cho phép người dùng dễ dàng quản lý khách hàng trên giao diện Chat của Chatbox.

Thiết lập Nhãn cho Hội thoại, Thêm hoặc Xoá nhãn tại Thiết lập "Nhãn".

Gắn nhãn Thủ công

Gắn nhãn Thủ công bằng cách tick vào nhãn cần gắn hoặc xoá từ Chatbox.

Gắn nhãn Tự động

Gắn nhãn Tự động bằng kịch bản từ Chatbot, khi khách hàng nhận được kịch bản có gắn API gắn nhãn tự động thì Nhãn được cài đặt sẽ được gắn cho khách hàng đó.

Hướng dẫn cài đặt:

  • Tại giao diện Thiết lập của Chatbox, chọn Tab API

  • Tại đây có thể chọn nhân viên được Assign (Phân chia) và Nhãn khách hàng theo mong muốn.

  • Sau khi lựa chọn Nhân viên cần gắn nhãn (Có thể bỏ qua) và Nhãn cần thêm hoặc xoá sẽ nhận được đường link API.

  • Click vào đường link để copy API

  • Truy cập Bot Bán Hàng, tại kịch bản cần gắn nhãn chọn hành động Gửi yêu cầu sau đó dán link API mới Copy vào đường dẫn.

Lưu để hoàn tất thiết lập, ấn Đến để xem kết quả.

Last updated