Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Nhãn khách hàng
Chức năng cho phép thiết lập Nhãn cho các hội thoại trong Chatbox, cho phép người dùng dễ dàng quản lý khách hàng trên giao diện Chat của Chatbox.
Thiết lập Nhãn cho Hội thoại, Thêm hoặc Xoá nhãn tại Thiết lập "Nhãn".

Gắn nhãn Thủ công

Gắn nhãn Thủ công bằng cách tick vào nhãn cần gắn hoặc xoá từ Chatbox.

Gắn nhãn Tự động

Gắn nhãn Tự động bằng kịch bản từ Chatbot, khi khách hàng nhận được kịch bản có gắn API gắn nhãn tự động thì Nhãn được cài đặt sẽ được gắn cho khách hàng đó.
Hướng dẫn cài đặt:
  • Tại giao diện Thiết lập của Chatbox, chọn Tab API
  • Tại đây có thể chọn nhân viên được Assign (Phân chia) và Nhãn khách hàng theo mong muốn.
  • Sau khi lựa chọn Nhân viên cần gắn nhãn (Có thể bỏ qua) và Nhãn cần thêm hoặc xoá sẽ nhận được đường link API.
Đường Link API nhận được sau khi chọn
  • Click vào đường link để copy API
  • Truy cập Bot Bán Hàng, tại kịch bản cần gắn nhãn chọn hành động Gửi yêu cầu sau đó dán link API mới Copy vào đường dẫn.
Tại hành động trong kịch bản chọn Gửi yêu cầu
Chọn PT POST sau đó dán Link API vào đường dẫn
Lưu để hoàn tất thiết lập, ấn Đến để xem kết quả.
Lưu và ấn đến để xem kết quả nhận được tại Chatbox
Kết quả nhận được sau khi khách hàng nhận được Kịch Bản