Bot Bán Hàng
Search
K

Quảng cáo Facebook

1. Tác dụng

Tự động Kích hoạt kịch bản sau khi khách hàng tương tác với Json Quảng cáo trong Messenger.

2. Cài đặt

  • Tại giao diện Bot Bán Hàng chọn Quảng Cáo Facebook.
  • Chọn tài khoản đang chạy bài viết cần cài đặt sau đó chọn mục tiêu để cài đặt.
Với tài khoản chưa được cấp quyền => Cấp thêm quyền ads để Bot truy cập vào TK QC
Lựa chọn Cài đặt theo Chiến dịch Quảng Cáo hoặc Tệp hoặc Quảng Cáo