Bot Bán Hàng
Search
K

Đồng bộ CRM Đa kênh

Đồng bộ Sản phẩm từ các nền tảng CRM khác nhau về Bot Bán Hàng thông qua API của mỗi nền tảng.

  • Truy cập Thiết lập của Selling Page sau đó chọn "Đồng bộ sản phẩm" để tiến hành Đồng bộ.
Đồng bộ sản phẩm từ CRM
  • Điền các thông tin yêu cầu và Đồng bộ
Điền thông tin cần thiết và đồng bộ
  • Hướng dẫn đồng bộ từng CRM vui lòng xem thêm phía dưới.