Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Đồng bộ CRM Đa kênh

Đồng bộ Sản phẩm từ các nền tảng CRM khác nhau về Bot Bán Hàng thông qua API của mỗi nền tảng.

  • Truy cập Thiết lập của Selling Page sau đó chọn "Đồng bộ sản phẩm" để tiến hành Đồng bộ.
Đồng bộ sản phẩm từ CRM
  • Điền các thông tin yêu cầu và Đồng bộ
Điền thông tin cần thiết và đồng bộ
  • Hướng dẫn đồng bộ từng CRM vui lòng xem thêm phía dưới.
Copy link