Hướng dẫn cài đặt Widget Giao Vận (GHN)

Chức năng

Lên đơn giao vận Giao Hàng Nhanh ngay tại giao diện Chatbox của Bot Bán Hàng.

Cài đặt

Bước 1: Thiết lập CMS.

 • Tại đây Đăng nhập vào tài khoản CMS đã có hoặc tạo mới tài khoản tại đây.

 • Với những tài khoản mới tạo, sau khi Đăng nhập cần tạo mới Doanh nghiệp để sử dụng.

 • Sau khi đã có Doanh nghiệp tiến hành tạo mới Selling Page và truy cập.

 • Ấn Tiếp để tiếp tục cài đặt.

 • Tại phần tiếp theo nếu sử dụng CRM có thể chọn để đồng bộ vào CMS hoặc chọn "Mặc định" và ấn "Tiếp" sau đó tiếp tục chọn "Mặc định" và "Tiếp" cho đến phần cài đặt Giao Vận.

 • Tại cài đặt Giao vận chọn Giao Hàng Nhanh sau đó nhập Token (Hướng dẫn lấy Token cho các bên Giao vận xem thêm tại đây) và ấn Hoàn thành để hoàn thành thiết lập.

Bước 2: Tiến hành Cài đặt Widget tại giao diện Chatbox.

 • Truy cập giao diện Chatbox từ Bot Bán Hàng (Xem thêm tại đây).

 • Tại giao diện Chatbox chọn "Tuỳ chỉnh widget" tại góc trên bên tay phải.

 • Chọn "Thêm App" để truy cập "Chợ ứng dụng".

 • Tại giao diện Chợ ứng dụng chọn App giao vận để tiến hành cài đặt giao vận.

 • Truy cập vào tài khoản CMS.

 • Quay lại giao diện Chatbox, Refresh lại trang hoặc ấn F5 để cập nhật Widget mới.

-

Last updated