Hướng dẫn thêm Pages vào Doanh Nghiệp (Khách hàng Unlimited)

Hướng dẫn khách hàng sử dụng gói UNLIMITED của Bot Bán Hàng hoàn toàn có thể tự động nâng cấp Fanpage bằng cách thêm Fanpage của mình vào Doanh Nghiệp.

1. Tạo Doanh Nghiệp với gói Unlimited

Với những khách hàng Unlimited của Bot Bán Hàng, đầu tiên cần được nâng cấp tài khoản Doanh Nghiệp để có thể thêm Fanpage cũng như quản lý được Subscribers trên mỗi Fanpage ngay tại Doanh Nghiệp của mình trên Chatbot.

Cách nhận biết tài khoản Doanh Nghiệp

Tài khoản quản lý Doanh nghiệp phải là Tài khoản có quyền Quản trị viên tại tất cả các Fanpage đang triển khai Chatbot. Những tài khoản Doanh nghiệp là tài khoản mà tại màn hình quản lý Fanpage của Bot Bán Hàng có nút bấm Doanh Nghiệp tại góc trên cùng bên phải màn hình.

Cách tạo Doanh nghiệp

Với những khách hàng sau khi đăng ký gói Unlimited tại Bot Bán Hàng, cần được cung cấp tài khoản Doanh nghiệp từ nhân viên Hỗ trợ của Bot Bán Hàng.

  • Cung cấp ID tài khoản cho Nhân viên Hỗ trợ của Bot Bán Hàng để đc nâng cấp tài khoản Doanh Nghiệp

  • Sau khi cung cấp ID cho Nhân viên Hỗ trợ của Bot Bán Hàng, ID sẽ được nâng cấp lên Doanh Nghiệp khi nhận đc thông báo từ phía Hỗ trợ viên.

  • Đăng xuất và Đăng nhập lại Bot Bán Hàng để làm mới màn hình hiển thị

  • Truy cập "Doanh Nghiệp" sau đó tạo Doanh Nghiệp theo mong muốn.

Lưu ý: Chỉ tạo 1 Doanh Nghiệp duy nhất để quản lý Fanpage.

2. Thêm Fanpage vào Doanh Nghiệp

Thêm Fanpage của mình vào Doanh Nghiệp theo các bước sau đây:

  • Thêm Fanpage cần nâng cấp vào giao diện Bot Bán Hàng

  • Với những Fanpage chưa hiển thị tại giao diện thêm Trang, vui lòng Cấp thêm quyền để có thể thêm Trang vào Bot Bán Hàng

  • Sau khi đã thêm Fanpage cần nâng cấp vào Bot Bán Hàng truy cập Doanh nghiệp của bạn sau đó thêm Fanpage đó vào Doanh nghiệp để nâng cấp Fanpage

=> Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Nâng cấp Fanpage với tài khoản Doanh Nghiệp của mình.

Last updated