Hướng dẫn kết nối Thanh toán Tiền Mặt/ Chuyển Khoản

Tại Thiết lập Selling Page trong Merchant Chọn "Kết nối thanh toán".

Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Cổng kết nối theo mong muốn.

  • "Lưu" để bắt đầu kết nối.

Last updated