Bot Bán Hàng
Search
K
Comment on page

Hướng dẫn kết nối Thanh toán Tiền Mặt/ Chuyển Khoản

Tại Thiết lập Selling Page trong Merchant Chọn "Kết nối thanh toán".

Chọn Kết nối thanh toán
Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Cổng kết nối theo mong muốn.
Điền đầy đủ thông tin + chọn cổng thanh toán để bắt đầu kết nối
  • "Lưu" để bắt đầu kết nối.
Thông báo đã kết nối thành công