Gửi yêu cầu

(Sử dụng API trong Bot Bán Hàng - Tính năng nâng cao, yêu cầu hiểu và nắm được về API trước khi dùng)

1. Định nghĩa

Hiểu nhanh về API để áp dụng trong Bot Bán Hàng: - Để nói 1 cách dễ hiểu. API là cách để bạn kết nối đến phần mềm mà bạn đang sử dụng (dĩ nhiên để có API thì nhà cung cấp phần mềm họ phải viết tài liệu hướng dẫn kết nối API). Ví dụ: bạn dùng Sapo, bạn muốn kết nối đến các sản phẩm của bạn trên Sapo thì phía Sapo đã làm sẵn tài liệu API để bạn có thể kết nối theo hướng dẫn của họ. - Mỗi một đơn vị phần mềm họ sẽ tự định nghĩa cách thức kết nối khác nhau. Nhưng đều dựa theo 1 tiêu chuẩn chung dưới đây: 1. “GET” / “POST” bạn sẽ nhìn thấy 2 từ này trong quá trình đọc tài liệu. Bạn hãy hiểu đây là phương thức kết nối dạng GET hay POST. Với GET bạn hiểu nôm na là lấy dữ liệu ra, còn với POST là đưa dữ liệu vào (có chiều đọc và chiều ghi để bạn phân biệt). 2. Url: là đường link kết nối. 3. Body: là dữ liệu cho phương thức POST. 4. Param: là dữ liệu cho cả GET và POST. 5. Header: là thiết lập cho cả GET và POST.

  • Tại Bot Bán Hàng, để có thể sử dụng API truyền và nhận dữ liệu giữa các bên cần áp dụng tính năng Gửi yêu cầu trong kịch bản.

2. Cách sử dụng

  • Tại Kịch bản, chọn tính năng Gửi yêu cầu sau đó cài đặt API.

  • Chọn phương thức truyền dữ liệu:

  1. Điền đường dẫn API.

  2. Tắt/Bật để sử dụng tính năng tự động xử lý cấu trúc JSON.

  3. Điền các trường dữ liệu cần lưu và nhận.

  • Ngoài ra, có thể xử lý API tuỳ chỉnh qua dạng Gửi yêu cầu nâng cao.

Tuỳ chỉnh dữ liệu truyền đi.

  • Lưu để hoàn tất cài đặt.

Last updated