Facebook Pixel (beta)

Chức năng

Gắn Pixel vào kịch bản để đo lường lượng khách tương tác với các kịch bản, ngoài ra cũng có thể phục vụ việc tạo Đối tượng tuỳ chỉnh sau này khi tệp đủ lớn (Chính là Pixel của Facebook nhưng đo lường qua Kịch bản).

Cài đặt

  • Tại kịch bản chọn hành động Pixel Facebook (beta).

  • Điền các thông tin theo yêu cầu và điền tên Sự kiện theo Pixel để Đo lường khi kịch bản được kích hoạt.

Ghi chú:

  1. Điền Pixel ID.

  2. Điền Pixel Token, có thế tham khảo cách lấy Pixel Token tại đây.

  3. Điền Tên sự kiện theo các Sự kiện của Google Pixel sao cho phù hợp với nhu cầu Sử dụng.

=> Lưu để Hoàn tất cài đặt.

Last updated