Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Hướng dẫn sao chép Chat Bot, Kịch bản và Form

Hướng dẫn sao chép Chat Bot

Ví dụ sao chép từ Chat bot A sang Chat bot B.
Bước 1: Vào Chat bot A đến thiết lập > Thiết lập chung > nhấn tích vào "Cho phép sao chép nội dung" rồi lưu lại.
Bước 2: Sao Chép id của chat bot A.
Bước 3: Đăng nhập Bot Bán Hàng vào fanpage B (Lưu ý fanpage B cũng phải nâng cấp gói Cloud mới có thể sao chép được).
Bước 4: Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.
Bước 5: Nhấn vào "Thêm page" góc bên phải màn hình rồi chọn fanpage B.
Bước 6: Nhấn vào cài đặt.
Bước 7: Nhấn vào sao chép.
Rồi copy id của chat bot A đưa vào.

Hướng dẫn sao chép kịch bản A sang kịch bản B

Bước 1: Vào chat bot A đến kịch bản cần sao chép.
Nhấn vào tích "Cho phép sao chép lại kịch bản" rồi lưu lại.
Chú ý: các nội dung liên quan đến sản phẩm và danh mục sẽ không được sao chép.
Sao chép id của kịch bản đó.
Bước 2: Vào chat bot B đến kịch bản.
Nhấn vào biểu tượng sao chép góc bên phải và đưa id của kịch bản A vào.

Sao Chép Form

Sao chép Form từ Chat Bot A sang chat bot B.
Bước 1: Vào Chat Bot A đến nâng cao và đến Custom Form.
Vào form cần sao chép và " Cho phép sao chép lại form".
Và sao chép id của form A.
Bước 2: Vào Chat bot B đến nâng cao và đến Custom Form.
Góc bên phải màn hình nhấn "Sao chép" và đưa id của Form A vào.