Hướng dẫn sao chép Chat Bot, Kịch bản và Form

Hướng dẫn sao chép Chat Bot

Ví dụ sao chép từ Chat bot A sang Chat bot B

Bước 1: Vào Chat bot A đến thiết lập > Thiết lập chung > nhấn tích vào "Cho phép sao chép nội dung" rồi lưu lại

Bước 2: Sao Chép id của chat bot A

Bước 3: Đăng nhập Bot Bán Hàng vào fanpage B (Lưu ý fanpage B cũng phải nâng cấp gói Cloud mới có thể sao chép được)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa

Bước 5: Nhấn vào "Thêm page" góc bên phải màn hình rồi chọn fanpage B

Bước 6: Nhấn vào cài đặt

Bước 7: Nhấn vào sao chép

Rồi copy id của chat bot A đưa vào

Hướng dẫn sao chép kịch bản A sang kịch bản B

Bước 1: Vào chat bot A đến kịch bản cần sao chép

Nhấn vào tích "Cho phép sao chép lại kịch bản" rồi lưu lại

Chú ý: các nội dung liên quan đến sản phẩm và danh mục sẽ không được sao chép

Sao chép id của kịch bản đó

Bước 2: Vào chat bot B đến kịch bản

Nhấn vào biểu tượng sao chép góc bên phải và đưa id của kịch bản A vào

Sao Chép Form

Sao chép Form từ Chat Bot A sang chat bot B

Bước 1: Vào Chat Bot A đến nâng cao và đến Custom Form

Vào form cần sao chép và " Cho phép sao chép lại form"

Và sao chép id của form A

Bước 2: Vào Chat bot B đến nâng cao và đến Custom Form

Góc bên phải màn hình nhấn "Sao chép" và đưa id của Form A vào