Hướng dẫn kết nối thanh toán MOMO

Tại Thiết lập Selling Page trong Merchant Chọn "Kết nối thanh toán".

Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Cổng kết nối MOMO.

Sau khi bật cổng thanh toán điền đầy đủ các thông tin phía dưới theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập Trang doanh nghiệp của MOMO https://business.momo.vn/login sau đó đăng nhập (Với những Doanh nghiệp chưa có tài khoản cần Đăng ký và chờ xác thực từ MOMO).

Bước 2: Tại giao diện quản lý Doanh nghiệp của MOMO, chọn Tab "Tích hợp thanh toán" sau đó chọn "Tích hợp Website".

Bước 3: Sao chép thông tin từ MOMO sau đó dán vào ô tương ứng tại Merchant.

"Lưu" và "Kết nối MOMO" để tiến hành kết nối với tài khoản MOMO.

Last updated