Bot Bán Hàng
Search
K

Hỏi đáp

1. Chức năng

  • Tính năng Hỏi đáp là tính năng giúp tạo nên kịch bản hỏi đáp tự động tới khách hàng, tạo sự chân thật khi giao tiếp với khách hàng, qua đó cũng có thể lưu lại dữ liệu khách hàng về Thuộc tính tuỳ biến hoặc Google Sheet nhằm phục vụ mục đích sử dụng dữ liệu về sau.
Ví dụ về tính năng Hỏi đáp:
Tự động hỏi đáp khách hàng tại giao diện chat
=> Những thông tin khách hàng để lại đều có thể lưu vào Thuộc tính tuỳ biến hoặc Google Sheet.

2. Cài đặt

2.1. Cài đặt tại kịch bản Bot Bán Hàng

  • Tại Kịch bản, chọn chức năng Hỏi đáp để bắt đầu cài đặt.
Chọn chức năng Hỏi đáp để tiến hành cài đặt
  • Thiết lập các hành động cho tính năng Hỏi đáp.
Thiết lập cho tính năng Hỏi đáp
(1). Điền nội dung câu hỏi muốn hỏi khách hàng.
(2). Điền tên trường dữ liệu để lưu lại Thuộc tính tuỳ biến hoặc gửi đến Google Sheet.
(3). Chọn kiểu dữ liệu để kiểm tra đúng sai hoặc cho khách hàng chọn để trả lời.
(4). Với các kiểu dữ liệu kiểm tra đúng sai, hệ thống tự động xử lý để báo cho khách hàng khi khách hàng trả lời sai (Ví dụ: Khách hàng điền sai số điện thoại, hệ thống sẽ gửi thông báo tới khách hàng theo số lần được cài đặt, khách hàng đc trả lời sai tối đa 3 lần).
(5). Nội dung được thông báo tới khách hàng khi khách hàng trả lời sai.
(6). Nội dung được thông báo tới khách hàng khi khách hàng trả lời sai quá số lần quy định, Bot sẽ tự động dừng.
  • Gọi thông tin khách hàng sau khi khách đã trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng dấu $ (Shift + 4) hoặc gọi tên trường dữ liệu trong dấu {{ }} tại hành động gửi tin sau hành động Hỏi đáp. Trường dữ liệu được gọi ra là chính là trường dữ liệu đã lưu tại (2) - Tên trường dữ liệu.
Ví dụ:
Tên trường dữ liệu là "ho_ten"
Gọi tên dữ liệu đã lưu bằng phím tắt $ hoặc gọi tên trong dấu {{ }}
=> Kết quả:
Bot tự động gọi dữ liệu để phản hồi khách hàng

2.2. Lưu dữ liệu vào Thuộc tính tuỳ biến (Nâng cao)

  • Tại kịch bản có hành động Hỏi đáp, lưu dữ liệu khi khách hàng trả lời vào thuộc tính tuỳ biến để phục vụ sử dụng sau này.
Xem thêm về Thuộc tính tuỳ biến tại đây.
Ví dụ lưu dữ liệu số điện thoại khách hàng khi khách hàng để lại số:
1. Tại Thuộc tính tuỳ biến tạo thuộc tính Số điện thoại (Kiểu dữ liệu có thể dùng Số hoặc Chuỗi ký tự).
2. Sử dụng tính năng Lưu dữ liệu tại kịch bản có tính năng Hỏi đáp.
Sử dụng tính năng lưu dữ liệu để lưu
  • Chọn trường dữ liệu cần lưu.
Chọn trường dữ liệu cần lưu
  • Điền trường dữ liệu cần lưu vào ô dữ liệu (với trường hợp này sẽ điền trường dữ liệu được đặt cho số điện thoại bên trên vào ô dữ liệu).
Tên trường dữ liệu tại hỏi đáp
Điền dữ liệu cần lưu vào ô nhập dữ liệu
Lưu để hoàn tất cài đặt.
Lưu ý: Trên đây là ví dụ cho cách lưu dữ liệu cho trường dữ liệu của Hỏi đáp, việc lưu dữ liệu trên thường sẽ được áp dụng nhiều cho phần hỏi đáp với thuộc tính về Màu Sắc, Size Số.... Với những Case chăm sóc khách hàng nâng cao, việc lưu thuộc tính tuỳ biến sẽ phục vụ phân loại khách hàng kỹ hơn để có thế tạo cho khách hàng trải nghiệm Bot 1 cách chân thực nhất.

2.3. Lưu dữ liệu vào Google Sheet (Nâng cao)

  • Tạo thêm hành động Google Form (Cách tạo Spread Sheet Google vui lòng xem thêm tại đây).
Tạo hành động Google Form
  • Điền các trường thông tin đã tạo phía trên vào các cột tương ứng.
Lấy tên trường dữ liệu đã tạo
Điền giá trị vào các cột tương ứng
Lưu để hoàn tất cài đặt.