Kịch bản

Kịch bản là dựng chuỗi hành vi lặp đi lặp lại.

Video

1.Tác dụng

Kích bản được kích hoạt khi bạn tạo ra một backlink (thiết lập tại Marketing -> Thu hút khách hàng), inbox hàng loạt (thiết lập tại Cài đặt -> Inbox hàng loạt) hoặc một từ khóa (tạo từ khóa tại Cài đặt -> Từ khoá) chứa hành viKích hoạt kịch bản.

Kịch bản đặc biệt quan trọng đối với Inbox hàng loạt. Đối với inbox hàng loạt, tin nhắn bạn gửi có thể là link webhoặc kích hoạt chức năng bao gồm Khởi động bot, Đặt hàng, Liên hệ, Hiện danh mục và Kích hoạt kịch bản. Các hành vi phổ biến như Thêm vào chuỗi sự kiện/Xóa khỏi chuỗi sự kiện/Thêm vào khuyến mại phải thiết lập thông qua Kích hoạt kịch bản.

2. Thiết lập

  • Đặt tên kịch bản

  • Đặt Mô tả (tùy chọn)

2.2.Bước 2: Xây dựng kịch bản

- Gửi Tin Nhắn

- Văn bản:

Tin nhắn có nội dung dạng văn bản bao gồm 2000 ký tự, bạn cũng có thể dùng lệnh “Shift 4” để gọi thuộc tính tên khách hàng

- Nút ấn: Tin nhắn có chứa địa chỉ website, chức năng, gọi hoặc địa chỉ website mặc định

Địa Chỉ Website: Lưu ý địa chỉ web phải là dạng: https. Nếu trang web của bạn không phải là dạng https thì bạn vào các trang: bitly.com hay bom.to để rút ngắn link

Gọi: Bạn có thể thêm đầu số điện thoại ví dụ: +84987654321, nếu là khách hàng dùng điện thoại sẽ gọi trực tiếp đến đầu số

Địa Chỉ Web mặc định:

Đường Dẫn Sản Phẩm: khi khách hàng nhấn vào nút sẽ hiện ra sản phẩm trực tiếp

Đường Dẫn Danh Mục: Nếu bạn muốn gửi nhiều hơn 1 sản phẩm đến khách hàng bạn hãy chọn đường dẫn danh mục

Đường Dẫn Form: Áp dụng cho gói B2B giao diện đặt hàng tùy biến

- Chức Năng: Đây là tính năng quan trọng và sử dụng nhiều nhất “kích hoạt kịch bản”

Tối đa có 3 nút ấn: khi nhấn vào nút sẽ đẩy ra 1 kịch bản( Kịch bản sẽ lòng trong kịch bản để điều hướng khách hàng), lưu ý trước đó bạn phải tạo 1 kịch bản trước đó, nhấn Enter để chọn nhé

Nhấn vào link để trải nghiệm thực tế: https://sum.vn/5r6W

- Media: Giúp bạn có thể đưa video, hình ảnh, audio hoặc tệp đính kèm trên giao diện messenger để tăng sự tương tác

Cách 1: tải video, hình ảnh… về máy rồi vào giao diện file.io để đưa lên lấy đường link.

Chú ý: tên video, hình ảnh…phải là dạng tiếng anh ko dấu cách

Sau khi đã lấy được đường link bạn vào : “Quản Lý Tài Nguyên” để đưa link vào

Tiếp theo chọn định dạng hình ảnh, video để đẩy đường link

Sau khi đã đưa tài nguyên chọn media để kích hoạt: kịch bản> Văn Bản > Media “enter” để tìm và chọn

Cách 2: để lấy đường link URL bạn nhấn vào hình ảnh chọn “sao chép địa chỉ liên kết”

Sau khi đã “sao chép địa chỉ liên kết” chọn media để kích hoạt: kịch bản> Văn Bản > Media đẩy vào “đường dẫn”

- Slide: Bao gồm hình ảnh, tiêu đề, phụ đề và nút ấn

Trong mỗi 1 hàng động “gửi tin nhắn” có tối đa 10 slide

Thiết lập

Hình ảnh: Ảnh slide kích thước tối ưu là 1200x628 và 1080x1080

Tiêu đề và phụ đề bạn có thể viết hoặc để trống

“Nút Ấn” Tương tự như tính năng nút ấn ở trên

Last updated