Bot Bán Hàng
Search
K
Comment on page

Tổng quan Merchant Bot Bán Hàng

Tổng quan giao diện

Merchant Bot Bán Hàng là giao diện hỗ trợ tích hợp lên đơn cũng như đấu nối Bot Bán Hàng với các nền tảng CRM hoặc Giao vận Đa kênh.
Quản lý nhiều Doanh Nghiệp
Quản lý Data Cửa hàng cũng như Gamification
Quản lý hệ thống sản phẩm trong các Cửa hàng
Đồng bộ CRM đa kênh
Kết nối nhiều ứng dụng Giao vận khác nhau
Kết nối nhiều cổng thanh toán điện tử