Tổng quan Merchant Bot Bán Hàng

Tổng quan giao diện

Merchant Bot Bán Hàng là giao diện hỗ trợ tích hợp lên đơn cũng như đấu nối Bot Bán Hàng với các nền tảng CRM hoặc Giao vận Đa kênh.

Last updated