Cấp lại quyền Bot Bán Hàng

Nguyên nhân mất quyền

Các nguyên nhân gây mất quyền trên Chatbot:

  • Facebook nâng cấp hệ thống qua đó cần cấp lại quyền cho các bên thứ 3 liên kết với Facebook.

  • Admin (QTV) trên trang đổi mật khẩu Facebook.

  • Admin trang bị Checkpoint......

Cách nhận biết đối với Fanpage bị mất quyền Bot Bán Hàng

1. Trên giao diện Chatbot

Khi Fanpage bị mất quyền với Chatbot, trên giao diện quản lý Page của Chatbot sẽ thông báo bằng Icon báo lỗi mất quyền.

2. Trong Thiết lập của Chatbot

Tại giao diện cài đặt của Chatbot, truy cập Thiết lập => Quản trị viên để kiểm tra quyền trên Chatbot.

Với những tài khoản đang mất quyền với Chatbot, sẽ có thông báo lỗi hiển thị tại đây.

3. Trên Inbox Facebook

Có thể nhận biết Chatbot mất quyền ngay tại giao diện chat, khi những kịch bản đã được cài đặt sẵn không được kích hoạt cũng là cách để nhận biết được Chatbot đang bị mất quyền.

Cách khắc phục

Có thể khắc phục lỗi mất quyền Chatbot bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Cấp lại quyền cho Bot Bán Hàng ngay tại giao diện quản lý Fanpage bằng cách bấm vào icon Cấp lại quyền.

  • Cách 2: Cấp lại quyền cho Bot Bán Hàng tại cài đặt của Chatbot

Tại giao diện Chatbot truy cập Thiết lập => Thiết lập chung

Bấm nút Làm mới quyền để cấp lại quyền cho Bot Bán Hàng.

Last updated