Widget

GIỚI THIỆU WIDGET

Widget là một ứng dụng giúp tích hợp hệ thống của doanh nghiệp hoặc đối tác lên Chatbox Bot Bán Hàng dễ dàng như: Tạo đơn hàng, giao hàng, thanh toán, CRM, Call Center, Marketing, Tracking, Analytic , AI ...

Widget App có 2 dạng : PrivatePublic.

  • Private : Bạn có thể tự tạo Widget và sử dụng được ngay mà không cần chờ duyệt. (Dành cho các app nội bộ doanh nghiệp hoặc môi trường Sanbox cho Developer)

  • Public : Đối tác tạo Widget App và submit lên Marketplace để các doanh nghiệp khác có thể sử dụng App của đối tác. (Đối với trường hợp này vui lòng liên hệ chúng tôi để trở thành Đối tác)

CÁCH TRUY CẬP WIDGET CHATBOX

Tại giao diện Chatbox, chọn Tuỳ chỉnh widget góc phía trên bên phải màn hình.

Chọn Thêm App để truy cập "Chợ ứng dụng"

Tại Chợ ứng dụng có thể tiến hành cài đặt Widget cho Chatbox.

THIẾT LẬP WIDGET CHATBOX

Với những Widget đã được cài đặt, có thể chỉnh sửa hoặc xoá tại phần Quản lý ứng dụng đã cài đặt trên Chợ ứng dụng.

Last updated