Bot Bán Hàng
Search
K
Comment on page

Quản lý tệp khách hàng từ Chatbot

Chức năng

Cho phép người sử dụng Bot Bán Hàng quản lý tệp khách hàng từ Fanpage một cách hiệu quả nhất. Tại đây người dùng có thế Tải về tệp khách hàng được phân chia theo các nhóm hoặc theo các thuộc tính khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng tệp khách hàng của người dùng.
Lưu ý: Tệp khách hàng được khởi tạo bắt đầu từ lúc cài đặt Chatbot.
 • Kéo lại tệp khách hàng cũ từ ngày đầu lập Fanpage bằng cách gửi hàng loạt đến khách hàng cũ. Có thể tham khảo thêm tại đây.

Cài đặt

1. Tải tệp khách hàng từ Chatbot

Để Tải xuống tệp khách hàng, đầu tiên tại giao diện Chatbot truy cập Chatbot => Chiến dịch.
Truy cập Chiến dịch
Tạo Chiến dịch ở góc phải màn hình.
Tạo chiến dịch
Đặt tên cho Chiến dịch.
Đặt tên cho Chiến dịch
Chọn Quảng cáo trả phí để bắt đầu thiết lập tệp khách hàng.
Chọn Quảng cáo trả phí
Tuỳ chỉnh tệp
 1. 1.
  Chọn nhóm khách hàng mong muốn.
 2. 2.
  Lọc khách hàng trong khoảng thời gian tương tác.
 3. 3.
  Lọc khách hàng theo điều kiện thuộc tính (Xem thêm tại Điều Kiện về cách sử dụng).
Tại đây có thế tuỳ chỉnh tệp khách hàng theo mong muốn hoặc Click "Ước tính" ở góc phải màn hình để ước tính toàn bộ khách hàng đã tương tác kể từ thời điểm cài đặt Chatbot.
Sau khi đã tuỳ chỉnh các điều kiện lọc Click Ước tính để ước tính số lượng khách hàng.
Tiến hành Tải tệp khách hàng bằng cách chọn Tải tệp PSID phía trên giao diện.
Tải tệp PSID
Sau khi Tải tệp sẽ nhận được file psid.csv như hình dưới
Nhận được file psid.csv

2. Thêm tệp khách hàng vào Đối tượng trên BM

Sau khi đã Tải xuống Tệp khách hàng từ Chatbot, tiến hành Upload tệp khách hàng lên tài khoản BM.
 • Đầu tiên, truy cập Trình Quản lý Quảng cáo từ Facebook.
 • Chọn tài khoản BM cần thêm Đối tượng.
Chọn Tài khoản BM cần thêm đối tượng
 • Chọn Đối tượng.
Chọn Đối tượng
 • Tại phần Tạo đối tượng chọn "Tạo đối tượng tuỳ chỉnh".
Chọn Đối tượng tuỳ chỉnh
Chọn Danh sách khách hàng
Click Tiếp
Chọn Không sau đó Click Tiếp
Kéo và thả File .csv vừa tải xuống hoặc Tải file .csv lên
Sau khi đã Tải lên Click Tiếp
Chọn ID người dùng Trang Facebook
 • Chuyển qua tab "Cần hành động" chọn "Nhập ID Trang Facebook"
Chọn Tab Cần hành động sau đó chọn Nhập ID Trang Facebook
 • Tại đây nhập ID Fanpage vừa tải Tệp đối tượng tuỳ chỉnh xuống (Cách lấy ID Fanpage xem tại đây) sau đó ấn Enter.
Nhập ID Page sau đó ấn Enter
Chọn thêm 1 trang
 • Cuối cùng Click "Tải lên và tạo" để tạo Đối tượng mới.
Bấm tải lên và tạo để tạo đối tượng mới
Chọn xong để hoàn thành Tải đối tượng lên
Sau khi hoàn tất Thiết lập, tại giao diện Đối tượng nhận được 1 đối tượng mới, với đối tượng này có thể tạo Lookalike hoặc sử dụng để Gửi tin hàng loạt theo tệp khách hàng.
Đối tượng nhận được sau khi khởi tạo