Hướng dẫn Đồng bộ Kiot Việt

Để đồng bộ các sản phẩm từ Kiot Việt về Bot Bán Hàng đầu tiên cần có tài khoản Kiot Việt, sau đó truy cập và bắt đầu làm theo hướng dẫn dưới đây:

1. Đăng nhập vào cửa hàng của mình trên trang chủ https://www.kiotviet.vn/

2. Trên màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), kích chọn Thiết lập cửa hàng (2).

3. Chọn Thiết lập kết nối API (3). Trên thông tin thiết lập kết nối thao tác như sau:

4. Kích Tạo mã (4) để tạo ra Mã bảo mật.

5. Sao chép và Dán Client ID và Mã bảo mật vào các ô tương ứng tại Merchant

7. Sau khi điền đầy đủ thông tin kích Đồng bộ Kiot Viet để tiến hành đồng bộ.

8. Chuyển sang Tab Sản phẩm để xem kết quả sau khi đồng bộ.

Last updated