Bình luận tự động

Tác Dụng: Tự động inbox, tự động trả lời comment cho bài post của fanpage và khi khách hàng tương tác lại trong inbox sẽ tiếp tục đẩy ra kịch bản.

Bước 1: Chọn tính năng “Bình luận facebook”.

Bước 2: Chọn bài đăng.

Bước 3: Thiết lập.

1. Từ khóa điều kiện:

Ví dụ bạn để “inbox, tư vấn” thì khách hàng phải comment đúng từ đó từ Bot sẽ hỗ trợ tự động inbox và tự động comment. Còn nếu để trống khách hàng comment bất kể từ gì thì nội dung cũng sẽ ra. Thường bỏ trống.

2. Nội dung Inbox:

Khi khách hàng cmt vào bài viết của bạn khi cài đặt tính năng bình luận Facebook, chat bot sẽ tự động nhắn tin với nội dung này cho khách hàng. Bạn cũng có thể tạo các mẫu inbox khác nhau để gửi đến khách hàng.

Gợi ý: Nên kêu gọi hành động để khách hàng tương tác lại.

3.Nội dung comment:

“Có 1 điều chú ý là riêng tính năng Reply bình luận có thể bị FB đánh dấu là Spam vì trả lời liên tục cùng 1 nick trong khoảng thời gian ngắn, khiến tài khoản FB cá nhân bị khóa tính năng like và comment trong vòng 1 ngày”.

Vì vậy bạn phải thêm ít nhất 5 đến 10 mẫu comment để xoay vòng trả lời cmt.

4. Xây Dựng hàng đông:

Khi khách hàng tương tác lại với nội dung inbox sẽ đẩy ra 1 kịch bản để trả lời. Vì thế nên trong "2. Nội dung Inbox" khi xây dựng câu từ nên kêu gọi khách hàng hành động tiếp theo.

Bạn có thể xây dựng kịch bản hoặc kích hoạt 1 kịch bản có sẵn.

Cài Đặt Trả lời tự động cho tất cả bài viết.

Vào Thiết lập đến Thiết lập bình luận.

Ví dụ page đó có bài A, bài B, bài C bài A set cái bình luận riêng, bài B và C ko làm gì cả, sau đó vào thiết lập bình luận cài đặt tiếp. Vậy lúc cmt ở bài A, thì nó sẽ ra cái bình luận riêng, còn lúc cmt bài B/C thì nó ra cái bình luận mặc định.

Chú ý

1. Trong bài viết nếu khách hàng comment bằng số điện thoại bạn cũng có thể ẩn số đó

2. Các nguyên nhân không chạy

a. Bình luận với tư cách fanpage

b. Bot mất quyền truy cập với fanpage

Bạn cấp lại quyền để làm lại:

Last updated