Cài đặt Bot Bán Hàng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BOT BÁN HÀNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BOT BÁN HÀNG

Bước 1: Truy cập: http://page.botbanhang.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng Facebook

Sau đó Click nút màu xanh: "Tiếp túc dưới tên…" nhé!

Tiếp theo hãy click nút OK ở góc dưới, bên phải để hoàn thành việc tích hợp Bot Bán Hàng vào tài khoản Facebook của bạn nhé

Bước 3: Thêm Fanpage nhấn vào "Thêm page" màu xanh bên phải

Bước 4: Chọn Page và Cài đặt

Tới đây bạn sẽ có 2 cách để cài đặt cho Bot của bạn

Cách 1: Cài đặt theo Page cũ của bạn / Cài đặt mặc định

- Với cài đặt theo Page cũ, Bot sẽ hỗ trợ bạn sao chép toàn bộ danh mục, sản phẩm từ Page cũ sang Page mà bạn đang cài đặt

Cách 2: Cài đặt theo Bot mẫu theo lĩnh vực bạn đang kinh doanh

Bước 1: Truy cập https://botbanhang.vn/page

Bước 2: Đăng nhập bằng Facebook

Sau đó Click nút màu xanh: "Tiếp túc dưới tên…" nhé!

Tiếp theo hãy click nút OK ở góc dưới, bên phải để hoàn thành việc tích hợp Bot Bán Hàng vào tài khoản Facebook của bạn nhé

Bước 3: Chọn Page và Cài đặt

Tới đây bạn sẽ có 2 cách để cài đặt cho Bot của bạn

Cách 1: Cài đặt theo Page cũ của bạn / Cài đặt mặc định

- Với cài đặt theo Page cũ, Bot sẽ hỗ trợ bạn sao chép toàn bộ danh mục, sản phẩm từ Page cũ sang Page mà bạn đang cài đặt

Cách 2: Cài đặt theo Bot mẫu theo lĩnh vực bạn đang kinh doanh