Bắt đầu Chatbot

(Cài đặt kịch bản tự động khi khách hàng lần đầu nhắn tin với Fanfage)

1. Tác dụng

  • Kích hoạt kịch bản khi khách hàng lần đầu tiên tương tác với Fanpage qua nút "Bắt đầu".

2. Cài đặt

  • Tại giao diện Bot Bán Hàng truy cập Tăng trưởng => Bắt đầu Chatbot.

  • Kích hoạt kịch bản hoặc tạo kịch bản mong muốn tại giao diện cài đặt.

Last updated