Hướng dẫn Đồng bộ SAPO

1. Truy cập trang quản lý tài khoản Sapo của bạn. Ví dụ: https://onlyjusttest.mysapo.net/admin

2. Chọn mục Ứng dụng (1), rồi chọn Ứng dụng riêng(2).

3. Tạo mới Ứng dụng riêng sau đó cấp full quyền cho API.

4. Ở cửa sổ Ứng dụng riêng, sao chép API key và API Secret ở phần Danh sách quyền.

5. Dán vào các ô API Key và API Secret vào các ô tương ứng tại Merchant

7. Sau khi điền, bắt đầu tiến hành đồng bộ bằng cách ấn vào nút Đồng bộ SAPO.

Last updated