Hướng dẫn kết nối Viettel Post

Để sử dụng Viettel post làm đơn vị vận chuyển cho cửa hàng của bạn, bạn cần có tài khoản của Viettel post. Để đăng kí tài khoản Viettel Post hãy vào trang chủ của Viettel Post.

Sau khi có tài khoản tại VTP, điền thông tin đăng nhập vào ô tương ứng tại Merchant để tiến hành kết nối VTP.

Bấm "Kết nối VTP" để tiến hành kết nối giao vận.

Last updated