Gửi tin nhắn hàng loạt

Tính năng Chiến Dịch có tác dụng gửi tin nhắn đến toàn bộ khách hàng hoặc các nhóm khách hàng mục tiêu đã tương tác với Page, nhằm gửi thông báo đến khách hàng, quảng cáo sản phẩm, đưa thông tin các chương trình khuyến mại.

Lưu Ý Quan Trọng

Theo chính sách của Facebook, tin nhắn hàng loạt không được phép chứa nội dung Quảng cáo hay chứa các từ khóa như: khuyến mại, giảm giá, giảm ngay, discount, %, sale off, sale up to,... Đặc biệt Quý khách không nên lạm dụng tính năng này, chúng tôi khuyến khích quý khách sử dụng khi cần thiết, nếu không người dùng sẽ coi tin nhắn gửi tới là Spam, dẫn tới Page bị Report. Facebook sẽ gửi cảnh báo Quý khách trong trường hợp vi phạm.

Thông tin update về chính sách Facebook bạn có thể tham khảo dưới đây

https://developers.facebook.com/policy#messengerplatform

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập tính năng Chiến dịch

Bước 2: Chọn

Đặt tên chiến dịch

Bước 3: Thiết lập chế độ gửi tin nhắn

Bạn lựa chọn 3 chế độ gửi tin nhắn: Thông báo, Quảng cáo 24h và Quảng cáo sau

24h.

Bước 4: Gửi tin nhắn

- Chọn để nhận được tin nhắn mẫu (chỉ vai trò Quản lý mới nhận được tin nhắn mẫu, xem cài đặt vai trò Quản lý tại Cài đặt -> Vai trò nội bộ).

- Chọn để ước tính lượng khách hàng có thể gửi tin

- Chọn để bắt đầu gửi tin hàng loạt.

Bước 5: Theo dõi trạng thái chiến dịch sau khi thực hiện

- Chọn chiến dịch muốn kiểm tra trong tháng. Thông tin, trạng thái về chiến dịch được cập nhật.

- Chọn để quay lại Bảng Chiến dịch trong tháng và kiểm tra các chiến dịch khác.

1. Chế độ Thông báo

Gửi tin nhắn đến toàn bộ khách hàng không giới hạn thời gian tương tác với page. Nội dung tin nhắn không được chứa thông tin quảng cáo, khuyến mại.

Cảnh báo: Bạn tự chịu mọi trách nhiệm: nếu bạn vi phạm cảnh báo này, page của bạn sẽ có khả năng facebook khóa.

1.1. Thiết lập loại tin nhắn và chế độ thông báo

Thiết lập chế độ thông báo:

Thông thường: tin nhắn được thông báo theo chế độ bật thông báo trên Messenger của khách hàng.

Im lặng: thông báo tin nhắn theo chế độ im lặng.

Không thông báo: Không hiện thông báo tin nhắn

1.2. Chọn đối tượng Khách hàng:

Tất cả: gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng từ khi lập fanpage ( cái này là phải xin quyền Facebook)

Nhóm khách hàng: gửi thông báo cho một nhóm khách hàng cụ thể trong Nhóm khách hàng.

Ví dụ, bạn chỉ muốn gửi cho nhóm khách hàng “thích ốc quế”, tin nhắn gửi hàng loạt cho khách hàng trong nhóm này.

- Nâng cao: gửi có điều kiện.

* Điều kiện Hoặc: Gửi tin nhắn đến những khách hàng thuộc ít nhất 1 trong 2 nhóm.

* Điều kiện : Gửi tin nhắn đến khách hàng thuộc cả hai nhóm.

* Điều kiện Không bao gồm: Gửi tin nhắn

* Chọn thời gian gửi: Đánh dấu tích vào Gửi sau, và chọn thời điểm bạn muốn gửi trong tương lai. Nhớ ấn .

1.3.Thiết kế nội dung tin nhắn

Chỉ tạo được tối đa 1 hành vi Gửi tin nhắn.

Tip: Nên sử dụng dạng Nút ấn/Slide để có các nút điều hướng khách hàng tương tác lại với Bot, kích hoạt các kịch bản tiếp theo dẫn dắt khách hàng

2. Thông báo kèm nhãn

Tin nhắn được gửi đến toàn bộ khách hàng không giới hạn thời gian tương tác cần chứa nội dung phù hợp với nhãn được gắn. Nội dung tin nhắn không được thông tin quảng cáo, khuyến mại.

Bạn có thể phân lọc khách hàng thêm để target đúng đối tượng

Nếu trong phần này bạn để không thì tương đương với việc bạn gửi đến tất cả những khách hàng từ khi cài Chat Bot

Thiết Lập Nội Dung: Với "Thông báo kèm nhãn" bạn có thể gửi tối đa 4 hành động đến khách hàng để tùy biến nội dung

Lưu ý: Khi gửi bạn phải chọn nhãn phù hợp với nội dung mà bạn gửi

Ví dụ: Mục định giới thiệu sản phẩm mới chọn nhãn "Hoạt động kinh doanh"

3.Chế độ Quảng cáo 24h

Tin nhắn gửi đến khách hàng đang có tương tác với Page trong vòng 24h. Tin nhắn cho phép chứa nội dung quảng cáo.

- Chọn Khách hàng tiếp cận theo các tiêu chí

- Ước tính số lượng khách hàng trong 5 giây:

Thiết Lập Nội Dung: Tương tự với "Thông báo kèm nhãn"

4.Chế độ sau Quảng cáo 24h

Sau khi kết thúc 24 bạn được phép gửi thêm 1 tin nhắn đến cho khách hàng. Cho phép chứa nội dung quảng cáo.

Thiết lập tương tự như Chế độ Quảng cáo 24h.

Thiết Lập Nội Dung: Tương tự với "Thông báo kèm nhãn"

Lưu ý: Với Chế độ sau Quảng cáo 24h, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn cho khách vào lần sau nếu khách trả lời tin nhắn.