Gửi tin nhắn hàng loạt

Tính năng Chiến Dịch có tác dụng gửi tin nhắn đến toàn bộ khách hàng hoặc các nhóm khách hàng mục tiêu đã tương tác với Page, nhằm gửi thông báo đến khách hàng, quảng cáo sản phẩm, đưa thông tin các chương trình khuyến mại.

Lưu Ý Quan Trọng

Theo chính sách của Facebook, tin nhắn hàng loạt không được phép chứa nội dung Quảng cáo hay chứa các từ khóa như: khuyến mại, giảm giá, giảm ngay, discount, %, sale off, sale up to,... Đặc biệt Quý khách không nên lạm dụng tính năng này, chúng tôi khuyến khích quý khách sử dụng khi cần thiết, nếu không người dùng sẽ coi tin nhắn gửi tới là Spam, dẫn tới Page bị Report. Facebook sẽ gửi cảnh báo Quý khách trong trường hợp vi phạm.

Thông tin update về chính sách Facebook bạn có thể tham khảo dưới đây.

https://developers.facebook.com/policy#messengerplatform

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập tính năng Chiến dịch.

Bước 2: Chọn "Chiến dịch".

Đặt tên chiến dịch.

Bước 3: Thiết lập chế độ gửi tin nhắn.

Bạn lựa chọn 3 chế độ gửi tin nhắn: Quảng cáo 24h và Quảng cáo sau 24h và thông báo 1.

Bước 4: Gửi tin nhắn.

- Chọn " Gửi thử" để nhận được tin nhắn mẫu (chỉ vai trò Quản lý mới nhận được tin nhắn mẫu, xem cài đặt vai trò Quản lý tại Cài đặt -> Vai trò nội bộ).

- Chọn "Ước Tính" để ước tính lượng khách hàng có thể gửi tin.

- Chọn để bắt đầu gửi tin hàng loạt.

  1. Chế độ Quảng cáo 24h.

Tin nhắn gửi đến khách hàng đang có tương tác với Page trong vòng 24h. Tin nhắn cho phép chứa nội dung quảng cáo.

- Chọn Khách hàng tiếp cận theo các tiêu chí.

Thiết Lập Nội Dung:

Nội dung chiến dịch gồm 7 hành động để điều hướng khách hàng.

Lưu ý: Với Chế độ Quảng cáo 24h bạn chỉ gửi được đến khách hàng tương tác trong 24h.

Last updated