Hướng dẫn marketing tạo mã giảm giá (Voucher/Coupon) Viral

Kết hợp với Botup.io và Google Sheet chứa dữ liệu Coupon/Voucher

Marketing – Tạo mã giảm giá (voucher) cho các chương trình giảm giá

Tính năng kích thích kinh doanh: không thể thiếu khi bạn kinh doanh online, voucher/coupon giúp bạn gia tăng số lượng khách hàng đến bằng cách tung ra mã khuyến mãi có số lượng trên một mã hàng hoặc một nhóm hàng hóa cho một số lượng khách hàng đặt hàng trong một khoảng thời gian nhất định, nhờ đó bạn có thêm số lượng khách hàng mua hàng của từ bạn. Kết hợp với chatbot để tạo sự lan truyền mạnh mẽ thông tin voucher đến nhiều người hơn, tăng thêm doanh thu cho cửa hàng bạn. Để tạo ra được chatbot có các tính năng viral thông tin về mã giảm giá, chúng ta sẽ chia làm 3 phần cơ bản: - Phần 1: Thao tác với Google Sheet để xuất và nhập dữ liệu ra hệ thống bên ngoài. - Phần 2: Thao tác với nền tảng botbanhang.vn để tạo ra các kịch bản. - Phần 3: Thao tác với nền tảng botup.io để kiểm tra các điều kiện nhận Voucher/Coupon.

Link demo: https://m.me/unofficial.abio?ref=voucher_viral Link xem kết quả từ Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7OeqOnAhHt3c9dyXtuKOU3MSKv3EkYQQsP9yHWKWMc/edit?usp=sharing

Phần 1 - Thao tác với Google Sheet

Bước 1: Tạo mã Voucher/Coupon

Nếu hệ thống của bạn đã có sẵn Voucher/Coupon thì có thể copy qua file sheet. Còn nếu bạn chưa có mà muốn có Voucher/Coupon từ đầu thì có thể dùng trang web https://www.voucherify.io/generator để tạo. Trong đó Amount of codes là số lượng mã voucher cần tạo. Single code length là độ dài của một mã. Character set là định dạng của mã sinh ra ngẫu nhiêu, ở đây mình chọn định dạng là số và chữ viết hoa.

Mã sau khi tạo.

Giả sử chúng ta tạo ra 50 mã Voucher, mô tả giá trị của Voucher.

code: chính là mã Voucher giảm giá. status: 0 là chưa sử dụng, 1 là đã sử dụng. description: Mô tả giá trị của Voucher. messenger_user_id: Id khách hàng được cấp Voucher. name: Tên khách hàng. phone: Số điện thoại khách hàng. address: Địa chỉ khách hàng.

Bước 2: Copy file google sheet

Bạn click vào đường dẫn sau để copy file chứa chương trình cấp phát Voucher cho khách hàng.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/3/d/1W7OeqOnAhHt3c9dyXtuKOU3MSKv3EkYQQsP9yHWKWMc/copy

Chọn Make a copy để tạo ra file mới.

Bước 3: Vào file google sheet vừa tạo

Copy các mã Voucher vào file mới tạo và thực hiện các thao tác dữ liệu như Bước 1. Sau đó, chọn Tools > Script editor

Tại giao diện script.google.com, vào Public -> Deploy as web app

Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn chọn như cấu hình bên dưới, sau đó nhấn chọn Update. Chú ý phải chọn Anyone, even anonymous để bất kỳ ai chat với bot thông tin cũng được lưu vào.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra thì bạn chọn Review Permissions để cấp quyền truy cập file google sheet.

Chọn tiếp tài khoản email muốn cấp quyền.

Chọn Advanced để hiện ra thông báo verified tài khoản người dùng.

Chọn tiếp Go to BBHCoupon (unsafe) để cấp quyền cho script hoạt động.

Chọn Allow để chấp nhập script hoạt động trên file google sheet mới tạo.

Sau đó nhấn tiếp OK để xuất bản chương trình lần cuối. Bạn chú ý lưu lại đường dẫn ở ô Current web app URL để dùng cho các Phần 2 và Phần 3 trong việc xuất và nhập dữ liệu từ bên ngoài lên Google Sheet.

Bạn tắt tab script.google.comđể qua Phần 2.

Phần 2: Thao tác với nền tảng botbanhang.vn

Với phần này bạn chỉ cần tạo ra hai kịch bản - Kịch bản 1: Nhận Voucher/Coupon, để khách hàng click vào kịch bản này lấy mã - Kịch bản 2: Hết mã giảm giá, để nằm mục đích thông báo lại cho khách hàng biết số lượng mã giảm giá đã hết.

Bước 1: Thiết lập kịch bản 1

Bạn sửa lại nội dung tương ứng muốn xuất ra cho khách hàng. Ở phần Địa chỉ web bạn tạm thời để trống, sau khi xong Phần 3 - Thao tác trên nền tảng botup.io để xuất ra địa chỉ web hiển thị mã Voucher/Coupon thì nhập địa chỉ đó vào đây.

Sau khi tạo xong kịch bản, bạn nhấn Lưu, tiếp đó vào lại kịch bản vừa lưu để lấy thông tin LinkID của kịch bản này. Bạn lưu hai thông tin này lại để dùng cho Phần 3 với nền tảng botup.io.

Bước 2: Thiết lập kịch bản 2

Bạn sửa lại nội dung tương ứng muốn xuất ra cho khách hàng. Sau đó lưu lại và qua Phần 3 để thao tác với nền tảng botup.io, tạo ra các điều kiện để khách hàng nhận được Voucher/Coupon.

Sau khi tạo xong kịch bản, bạn nhấn Lưu, tiếp đó vào lại kịch bản vừa lưu để lấy thông tin ID của kịch bản này. Bạn lưu thông tin này lại để dùng cho Phần 3 với nền tảng botup.io.

Bước 3: Lấy token chatbot của fanpage

Bạn vào menu Thiết lập -> Thiết lập chung. Lưu lại Mã xác thực trang để dùng cho Phần 3 với nền tảng botup.io

Phần 3: Thao tác với nền tảng botup.io

Nếu chưa biết tạo tài khoản trên nền tảng botup.io thì vào fanpage https://fb.com/botup.io, inbox vào để được hướng dẫn đăng ký sử dụng cũng như các mức phí sử dụng.

Bước 1: Clone project có sẵn

Sau khi có tài khoản rồi thì bạn nhấn link sau để clone lại Project mà mình đã tạo. https://botup.io/studio/dashboard/5db2c2c752e565690b1be9b5. Sau đó, đặt tên App và nhấn Create để tạo ra project mới.

Giao diện Project đã được sao chép như sau. Ở đây bạn chú ý cho mình phần APIModel, chúng ta sẽ sửa đổi một số thông tin trong này để phù hợp với dự án

Bước 2: Sửa đổi phần API

Vào API, chọn vào SentInfoGGsheet, sửa lại URL mới mà bạn tạo ra ở Bước 3 của Phần 1 (Current web app URL). Sau đó nhấn Save để lưu lại cấu hình

Bước 3: Sửa đổi phần Model

Trong phần này, bạn chú ý cho mình các thông tin cần sửa sau:

current_url: đường dẫn kích hoạt kịch bản thứ nhất của chatbot token_chatbot: thông tin về token của chatbot trên fanpage của bạn totalCoupon: thông tin số lần nhận Voucher/Coupon của một khách hàng EmptyCoupon: ID kịch bản thứ hai (Hết mã giảm giá) của chatbot ReceiveCoupon: ID kịch bản thứ nhất (Nhận Voucher/Coupon) của chatbot link_share: đường dẫn để khách hàng share cho mọi người.

  • current_url

Chọn current_url, sau đó chỗ ô Value thì bạn thay thế bằng Link ở kịch bản thứ nhất được hướng dẫn lấy trong Bước 1 của Phần 2. Sau đó nhấn Update để lưu lại thông tin model này.

  • token_chatbot

Chọn token_chatbot, sau đó chỗ ô Value thì bạn thay thế bằng Mã xác thực trang (token chatbot) được hướng dẫn lấy trong Bước 3 của Phần 2. Chú ý, nhớ tích chọn Encrypt để bảo mật cho token, tránh bị người khác lấy được token với mục đích chiếm quyền gửi hàng loạt ở Fanpage của bạn. Sau đó nhấn Update để lưu lại thông tin model này.

  • totalCoupon

Chọn totalCoupon, nếu muốn mỗi khách hàng chỉ được nhận một Voucher thì để mặc định là số 1, còn nếu muốn mỗi khách hàng nhận bao nhiêu Voucher thì thay đổi thành số khác. Khuyến cáo nên để 1 là đẹp nhất, có thể cao nhất là 2 hoặc 3, đừng nên để một người mà nhận quá nhiều Voucher, sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn.

  • EmptyCoupon

Chọn EmptyCoupon, sau đó chỗ ô Value thì bạn thay thế bằng ID ở kịch bản thứ hai được hướng dẫn lấy trong Bước 2 của Phần 2. Sau đó nhấn Update để lưu lại thông tin model này.

  • ReceiveCoupon

Chọn ReceiveCoupon, sau đó chỗ ô Value thì bạn thay thế bằng ID ở kịch bản thứ nhất được hướng dẫn lấy trong Bước 1 của Phần 2. Sau đó nhấn Update để lưu lại thông tin model này.

  • link_share

Chọn link_share, sau đó chỗ ô Value thì bạn thay thế dòng gạch đỏ giống ô vuông bôi đổ trên thanh trình duyệt. Sau đó nhấn Update để lưu lại thông tin model này.

Bước 4: Lưu lại và Xuất bản dự án

Sau khi build xong thì copy đường link ở Access Link, quay trở lại Bước 1 của Phần 2 bên chatbot botbanhang.vn, cho vào phần Địa chỉ Web. Chú ý thêm /?mid={{client_id}} ở cuối đường Link. Bây giờ bạn có thể chạy thử kịch bản số 1 của chatbot đã tạo để trải nghiệm thành quả.

Last updated