Tính Năng Khuyến Mãi

Để thúc đẩy khách hàng tăng cường việc mua sắm, sử dụng hàng hoá, dịch vụ của người bán bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Chúng ta tạo ra các mã khuyến mãi để giảm giá kích thích khách hàng sử dụng.

Bước 1: Vào bán hàng đến khuyến mãi.

  • Tên chương trình khuyến mại.

  • Loại khuyến mại: Mã giảm giá- nghĩa là khách hàng nhập mã thì sẽ được giảm giá.

  • Mã khuyến mại: Mã mà bạn muốn khách hàng nhập.

  • Giá trị khuyến mại:

Giảm giá cố định trên từng đơn hàng: Ví dụ khách mua hàng sẽ được giảm giá 50.000 đ.

Giảm giá phân trăm đơn hàng: Ví dụ khách hàng mau hàng sẽ được giảm giá 20%.

Bước 2: Hướng dẫn cách sử dụng.

  • Đặt hàng:

  • Nhập mã.

  • Hoàn Thành.

Last updated